Тэнгэрлэг уулзалт

Бурхан хүн төрөлхтөнд дуудлагууд өгдөг. Сануулгууд өгдөг. Түүний дуудлага, сануулгыг хүлээж аваад тэр дагуу амьдардаг хүн их ховор. 
Дээр үед хэрвээ хуучин гэрээний үеийг харах юм бол ийм христчин дуудлагыг аваад бүхэл бүтэн хотыг хүртэл аварч байсан хүмүүс байдаг. Тэгвэл өнөөдөр ийм хүмүүс байх боломжтой болов уу?  Мари дөнгөж арвандолоохон настай байсан. Тэнгэр элчтэй ярилцсан тэр мөч бол түүний хувьд үнэхээр тэнгэрлэг уулзалт байжээ.