ИОСЕФЫН АМЬДРАЛ: Бурханы эр хүн

Өнөөдөр бид хамтдаа “Иосеф: Бурханы эр хүн” хэмээх драмыг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү түүх нь амин хувиа хичээсэн эрх жаал байсан Иосеф хэрхэн эгэл даруу, Бурханы эр хүн болон төлөвшсөн талаар өгүүлэх болно. Энэ түүхийг бид Бурханы үг болох Библийн Эхлэл номын 37 болон 39-41-р бүлгээс үзэж болно.