Яагаад энэ амьдрал гэж

Бүх юмс Түүгээр оршин тогтнодог' (Колоссай 1:17) учраас бид оршин тогтнож байгаа. Харин хүмүүс энэ бүх зүйл үнэн биш юм шиг амьдарч эхлэхэд гарах үр дагавар нь одоогийн дэлхий юм! Тэгвэл Бүтээгч яагаад энэ бүгдийг бий болохыг зөвшөөрсөн юм бэ? Тэр яагаад орж ирээд, зогсоож болоогүй юм бэ? Өдөр бүр бидэнд зориулан Бурхан юу гэж хүсэж төлөвлөснийг бид хэлж чаддагсан бол ч. Зөвхөн Тэр л ганцхан бидний дотор орших Хүүгээрээ дамжуулан цаг мөч бүрт хэрхэн өөрийнхөө төлөвлөгөөг дамжуулан хүргэхээ мэднэ.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.