ИОСЕФЫН АМЬДРАЛ: Хөдлөшгүй бат суурийг тавих нь

Өнөөдөр бид хамтдаа “Иосефийн бага нас: хөдлөшгүй бат суурийг тавих нь” хэмээх драмыг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү түүх нь Иосеф хэмээх нэгэн жаалхүүгийн амьдралаас сэдэвлэсэн бөгөөд түүний итгэл, зан чанарыг төлөвшихөд хүчтэйгээр нөлөөлсөн тэр нэгэн үйл явдлын талаар өгүүлэх юм. Энэ тухай бид Бурханы үг болох Библийн Эхлэл номын 29-33-р бүлгээс үзэж болно.