Гэр бүлийн магтаал хүндэтгэл

Гэр бүлийн магтаал хүндэтгэл гэж юу болох, ямар учиртай талаар "Ивээлийн гэрэл" чуулганы пастор Б.Базаргүр болон түүний гэргийтэй нь ярилцлаа.