Өөрийн чинь өөр тал

Таны нөгөө тал чинь бол жинхэнэ та өөрөө юм. Амьдралдаа өнөөдрийг хүртэл амсаж ирсэн ганцаардмал, тодорхой бус нэгэн болох та үнэн хэрэгтээ хэзээ ч оршин байгаагүй. Энэ бол Бүтээгчийн тань Өөрийн орших мөнхийн байдалдаа устган үгүй болгосон сүүдэр төдий л дурсагдах дэлхийн зүйл. Тэр таныг бодит бус амьдралыг амсаж мэдрэхийг зөвшөөрсөн. Ингэснээр та ийм зүйл болоод бодит байдлын хооронд сонголт хийх эрх чөлөөгөө ашиглаж чадна. Хэрэв та өөр дээрээ төвлөрсөн хандлага руу хальтран орвол тэр даруй мөхлийн ганцаардлыг мэдрэх болно. Яагаад гэвэл энэ тийм л байсан, байсаар ч байх болно. Таны "нөгөө тал" бол үүрд оршин байх жинхэнэ та юм.  
Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.