Таны доторх хүн

Бүтээгчийн хүү Есүсийн дотор бүтээгдсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх нь бидний хувьд эхний алхам юм. Тэр таны дотор оршдог, энэ хорвоо дээр өөр хэнд ч байхааргүй байдлаар таниар дамжуулан амьдрах амьдралыг төлөвлөсөн гэдгийг хүлээж авах. Тэгээд тэр амьдралаар нь амьдар! Итгэл гэдэг бол бодит байдалд амьдрахыг хэлнэ. Одоогийн бидний амьдарч буй амьдралын арга замаас хэр өөр вэ?
Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.