ЕСТЕРИЙН ТҮҮХ: Бурханы ард түмэн аврагдсан нь

Өнөөдрийн бидний өгүүлэх түүх МЭА 474 онд Персийн хаан Зеркесийн хаанчлалын 12 дахь жилд Суса хот дахь хааны ордонд өрнөсөн юм. Энэ тухай бид Бурханы үг болох Библийн Естер номын 8, 9, 10-р бүлэгт өгүүлсэн байдаг. Гэвч Хаманы үхэл хааны зарлигийг цуцлах шалтгаан болж чадсангүй. Персийн хууль бол өөрчлөгдөшгүй цуцлагдашгүй хууль байсан юм. Хэрэг явдал цааш хэрхэн өрнөхийг Мордехаи, Естер хоёр бидэнд өгүүлэх болно.