ЕСТЕРИЙН ТҮҮХ: Хаман ба түүний дүүжлүүр

Өнөөдрийн бидний үзэх түүхийг Бурханы үг болох Библийн Естер номын 5,6,7-р бүлэг дээрээс унших боломжтой юм. Энэхүү үйл явдал МЭӨ 471 оны орчимд Персийн хаан Зеркесийн ордонд болж өрнөсөн юм. Ингээд энэ түүх цааш хэрхэн өрнөснийг Естер хатан өөрөө бидэнд өгүүлэх болно.