ЕСТЕРИЙН ТҮҮХ: Бүхнийг өөрчилсөн шийдвэр

Өнөөдрийн бидний сонсох энэхүү драмыг Бурханы үг болох Библийн Естер номын 2,3,4-р бүлгээс сэдэвлэсэн юм. Түүхэн цаг үеийн хувьд авч үзвэл энэхүү үйл явдал Персийн эзэн хаан Зеркес Естерийг Суса дахь ордондоо хатан хаанаар өргөмжилснөөс хойш долоон жилийн дараа болсон үйл явдал юм. Энэхүү дугаарт Естер Мордехаи хоёр анти-семитисм, хууран мэхлэлт, үзэн ядалт, аллагын хуйвалдаан зэрэгтэй нүүр тулах болно. Өнөөдрийн энэхүү түүхийг бидэнд Естерийн авга ах Мордехаи өгүүлэх болно.