ЕСТЕРИЙН ТҮҮХ: Үзэсгэлэнт хатны эрэлд

Библийн хуудсууд дээр сонирхолтой, бидний сэтгэлийг татсан олон олон дүрүүд гардаг. Бид Иосефийн амьдралд тохиолдсон саад бэрхшээл, Мосегийн манлайлал, Самсоны хүч чадал гээд олон түүхийг Библийн хуудаснаас уншдаг. Тэгвэл өнөөдөр бид Библийн Естер номоос Естер хэмээх бүсгүйн сонирхолтой түүхийг үзэх болно. Энэ түүхийг бид Библийн Естер номын 1:2-20-р эшлэлээс сэдэвлэсэн юм.