НАЙДВАР ГЭЖ БАЙНА УУ?

“Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу мэт бөгөөд найдвартай хөдөлгөөнгүй...” Еврей 6:19