Дахин авч үзэх нь: Есүсийн тэнгэрлэг чанар – Аюулгүй байдлын төлөөх эрэлхийлэл – Бидний сэтгэл хангалуун бус байдал

Хэрэв хэн нэг хүн тан дээр ирээд "Таны амьдралын утга учир юу вэ? Та яагаад энд байна вэ? Таны энэ дэлхий дээр байгаа зорилго юу вэ? " гэж асуувал та юу гэж хариулах вэ? Энэ бол хэдэн сарын турш бидний ярьж байгаа сэдэв. Тэгвэл өмнөх дугаарт “Амьдралын утга учир юу вэ?” “Бид яагаад энд байна вэ?” гэсэн асуултуудад эрх мэдэлтэйгээр хариулж чадах Тэр нэгэн бол энэ дэлхийд байгаагүй, хаа нэгтээгээс ирсэн, дэлхийгээс гадна өөр газарт оршин байсан байх ёстой гэдэг дүгнэлтэнд хүрснийг та санаж байгаа байх.