Есүс биднийг ер бусын онцгой, хувиа бодсон, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг эрэн хайгч хэмээн хэлдэг

Амьдралын зорилго юу вэ? Амьд байхын утга учир юу вэ? Эцсийн эцэст бид яагаад энэ дэлхий дээр оршин байна вэ? Энэнд үнэхээр ямар нэгэн учир утга байна уу? Энэ л асуултын хариуг та мэдэхийг туйлаас  хүсч байгаа нь үнэхээр сайн хэрэг. Бид энэ талаар ярилцсаар нилээд хэдэн сар болж байна. Тиймээс энэхүү асуултанд хариулж чадах цорын ганц хүн бол жирийн нэгэн хүнээс илүү нэгэн байх болно гэсэн дүгнэлтэнд өмнөх дугаарт хүрсэн.