Онцгой содон байдлыг эрж хайсаар бид өөрсдийгөө мангас болгосоор байна

Амьдралын утга учрын талаар бид хамгийн агуу эрх мэдлийн гэрэл дор ярилцсаар нилээд хэдэн сар болж байна.  Энд олж мэдсэнээр тэрхүү агуу эрх мэдэлтэн нь  хэзээ ч дэлхий ертөнцөөс гарч үзээгүй, ертөнцийн өөр нэгэн газар ч очиж үзээгүй хүн биш  гэдгийг ойлгосон. Энгийн нэг хүн бидэнд дэлхий ертөнцийн эсвэл түүний тогтолцооны талаар тайлбарлан өгч чадахгүй бөгөөд мөн бид яагаад энэ дэлхий дээр байгаа талаар тайлбарлах мэдлэг ойлголт ч байхгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, яг ийм тохиолдолд хүн бүрт хэрэгтэй нэгэн бол дэлхий ертөнцөөс гарч, тэнгэр эрхэсээс цааш нэвтлэх чадвартай бүр цаашлаад үхлийн заагийг хүртэл давж чадах чадвартай нэгэн юм.  Яг ийм Нэгэн ганц л байдаг.