Та бол ер бусын онцгой (Аминч үзэл болон өөрийгөө хүндлэх талаарх асуудал

Бидний одоогийн амьдралын утга учир юу вэ? Та мэдэх үү? Та өөрийгөө энд юуны төлөө байгаагаа мэдэх үү? Эсвэл таны амьдралын зорилго юу болохыг  мэдэх үү? Энэ талаар би  тантай хэдэн сарын туршид ярилцаж байна.  Дэлхийгээс яваад, холоос энэ дэлхийг хараад энэ асуултанд бүрэн дүүрэн хариулж чадах цор ганц хүн л  байгаа гэсэн дүгнэлтэнд бид хүрсэн.