Өвлийн яриа

Хүүхэд насанд сайн сайхан төгсгөлтэй үлгэр хэрэгтэй байдаг. Христмас баяр гэвэл бэлэг бэлдсэн, аз жаргалтай гэр бүл эсвэл түүнийгээ хуваалцсан гайхалтай түүхүүд санаанд ордог. ӨВЛИЙН ӨНТЭЙ ЯРИА-г сонсоорой.


Нэвтрүүлэг сонсох