Амилалтын баталгаанууд: Элч гэрч нар, хий юм харах, гэх мэтчилэн

Харин 2000 гаруй жилийн өмнө сансар огторгуйгаас ирсэн ганцхан хүн амьд байна. Тэр хүн энэ орчлон ертөнцөд мэндэлсэн учраас л бид Христмас баярыг тэмдэглэдэг. Христмас үүсэж бий болсон нь домгийн чанартай тодорхойгүй зүйл огтхон ч  биш. Энэ бол 4000 ширхэг Грек гар бичмэл болон 2000 гаруй жилийн өмнө амьдарч байсан Есүс гэдэг хүний талаарх түүхэн баталгаан дээр суурилсан. Есүс гучин гурван жил энэ дэлхийд амьдарсан хүн. Харин Түүнийг МЭ 29 онд цаазаар авсан юм. Тэр цаазаар авхуулахаасаа өмнө Өөрийгөө үнэхээр энгийн хүнээс илүү нэгэн гэдгээ хэлж байсан.