Бурханы түүх радио жүжиг

Энэхүү радио жүжиг бол Бурханы үгэнд бичигдсэн эртний үйл явдлуудаас сэдэвлэсэн гайхамшигтай түүхүүд юм. Энэ бол агуу хайр, агуу хохирлын түүх. Энэ бол хүн төрөлхтөний хамгийн сайн болон хамгийн муу зүйлсийг илчлэн харуулдаг түүх. Бүтээлийн гайхамшигт мөчүүдээс эхлэн сүйрэл, боолчлолын бараан өдрүүдийг харуулсан бөгөөд энэ бол Бурхан өөрийн хүмүүсийн хувь тавилангийн төлөө хэзээ ч бууж өгөлгүй, хэзээ ч зогсолгүй, өөрийн хүмүүсийн хувьд идэвхитэйгээр тодорхой байр суурийг эзэлсэн Бурханы түүх юм.