Иаковын захидал нь харь газар тархсан, Бурханы хүмүүст хандсан, амьдралд хэрэгжүүлэх зааварчилгааны цомог юм. Христэч хандлага ба зан аягт чиглэсэн эгэл ухаан, удирдамж бүхий энэхүү заавартаа ярианы тодорхой хэд хэдэн хэлбэрийг бичигч маань ашиглажээ. Тэрээр баян ба ядуу, уруу татлага, сайхан зан чанар, мухар сүсэг, итгэл ба үйлс, үг хэлээ захирах, мэргэн ухаан, хэрүүл тэмцэл, бардамнал ба даруу зан, бусдыг шүүх, онгирон сагсуурах, тэвчээртэй байх болон залбирал гэхчлэн өргөн сэдвийг хөндөж, энэ бүхэнд христэч ёсны үүднээс хэрхэн хандах талаар бичсэн байна. Захидалд мөн Христитгэлт амьдралдаа үйлс бүхий итгэлийг хэрэгжүүлэхийн чухлыг онцолсон байдаг.

/Эх сурвалж: Ариун Бичээс Нийгэмлэг 2013 АРИУН БИБЛИ-ийн ИАКОВ номын танилцуулга/