Зовлон дундах итгэл радио жүжиг

БИБЛИЙН БААТРУУДАД ТОХИОЛДСОН АЙМШИГТ ЗОВЛОН БЭРХШЭЭЛҮҮДИЙН ТУХАЙ  ӨГҮҮЛЭХ 12 БҮЛЭГТ ЦУВРАЛ ЖҮЖИГ