Хүн зэвэрдэг үү?

Орчин үеийн анагаах шинжлэх ухаанд хүний бие, эс эдийг эрхтэн системээс бүтсэн гэдэг. Хүний эд эрхтнийг тоо томшгүй олон эс нийлж бий болгоно.  Эдгээрийн адил ойролцоо үйл ажиллагаатай эрхтнүүд нь нэгдэж гэмээнэ системийг сая бүтээдэг. Үүний дагуу хүний эд эс 12 системд хуваагдана. Системийг бас тогтолцоо гэж нэрлэдэг байна. Аугаа их анагаах ухаан энэхүү тогтолцоондоо суурилж хүнийг судлан шинжилж бас эмчлэн эдгэрүүлэх, амьд явахыг заан жолоодсоор өдийг хүрсэн. Гэхдээ хүн бол байгалийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл. Хэн нэгэн Ухаант Эх сурвалжаас үүдэлтэй гэдэг нь өнөөдөр алхам тутамд илчлэгдсээр байгаа нь ч нууц биш ээ. Энийг нотлох ганцхан жишээг танд хэлье.  Усанд хийсэн төмөр маш амархан зэвэрдэг. Тэгвэл хүний бие ч гэсэн зэвэрдэг гэвэл та итгэх үү? Энийг сонсоод “Зэвэрдэг ээ? Яагаад? Бид чинь төмөр биш мах цуснаас бүрдсэн хүн шүү дээ” гэж маргах хүн олон байгаа. Гэсэн хэдий ч…