Езекиел 27-28

Ард түмнүүдийн дундах худалдаачид чам уруу исгэрч, чи айдас түгшүүр болж, хойшид байхгүй болно»” гэв.. (Езекиел 27:36)
Үнэхээр энд бичигдсэнчлэн өнөөдөр Тир хот гэж байхгүй болсон. Тэнд ямар ч байшин барилга, хүн ард байхгүй. Тэр бүү хэл Тир хотын туурин дээр балгас чулуу ч байхгүй. Бүгд Бурханы айлдсан ёсоор болж, Тир хот газрын хөрснөөс арчигдсан юм. Гэхдээ Тир хотын эсрэг айлдагдсан энэ бүх үгсийн цаад утгыг бид ойлгож өөрсөд дээрээ тусгаж авах нь чухал юм.