Сэтгэлийн түлхүүр

Сэтгэл минь, Бурханыг л чимээгүйхэн хүлээнэ. Аврал минь Түүнээс юм. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн гүн рүү аялах аялалд таныг уръя.

Христ итгэгч сэтгэлзүйчдийн холбоотой хамтран "Сэтгэлийн түлхүүр" нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна.