Монгол чуулганаа мэдэцгээе

Энэ бол Азийн цээжинд оршдог Монгол эх нутгийг минь хайрласан Бурхан ЭЗЭНий агуу их хайрын гэрчлэл. 
Энэ бол нүүдэлчин Монголчууд дэлхийн энтэй гуйж залбирч, хил чанадыг зорьсон өнөө цагийн удирдагчдын илгээлтийн дуудлага.
Даяар Монгол чуулганы пастор удирдагчид сонсогч тантай хувь гэрчлэлээ хуваалцаж, чуулганы амьдралын жаргал зовлонгоо уудлах болно.