Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл, бусдыг энэрэх зүрхтэй амьдрахад суралцах радио хичээл бол "Хамтдаа" радио нэвтрүүлэг билээ. Номлогч, доктор Чарльз Стэнлигийн бэлтгэн хүргэдэг "Хамтдаа" радио хичээл таныг Бурхантай хувьчилсан харилцаа тогтоож, Бурханы чинхүү хүслийг таньж мэдээд зогсохгүй, тэр хүсэл дотор бат зогсох хийгээд Хаанчлалын төлөө хоёргүй сэтгэлээр үйлчлэхэд тань урам болно гэж найдаж байна. ТА энэхүү радио хичээлийг хувьчилсан Библи судлалын цагтаа ашиглаж болохоос гадна, багийн болон бүлгийн цугларалтын үеэр хамтдаа Библи уншингаа, номлогч Чарльз Стэнли пасторын тухайлан зааж сэдвийн дагуу суралцах ч боломжтой.