Найдварын түүх радио жүжиг

Христ мэндэлсэн баярт зориулсан "НАЙДВАРЫН ТҮҮХ" радио жүжиг