Хермоны шүүдэр

"ХҮН ЗӨВХӨН ТАЛХААР БУС ХАРИН БУРХАНЫ АМНААС ГАРАХ ҮГ БҮРЭЭР АМЬДАРНА" Өглөө бүрийг ЭЗЭНИЙ ҮГЭЭР ЭХЛҮҮЛЬЕ!

Харагтун, ах дүүс хамтдаа нэгдмэлээр амьдрах нь
Хичнээн сайхан, хичнээн тааламжтай вэ!
Сахал дээгүүр нь,
Аароны сахлаар доош урсан,
Хувцасных нь захаар доош урсаж буй
Толгой дээрх үнэ цэнэтэй тос адил юм.
Сионы уулс дээр буудаг
Хермоны шүүдэр адил юм.
Учир нь тэнд ЭЗЭН ерөөлийг,
Мөнх амийг тушаасан билээ.

Дуулал 133

 


Нэвтрүүлэг сонсох