Радио Хүндэтгэл мөргөл

Дэлхий даяар тархсан цар тахлын улмаас олон нийтийн үйл ажиллагааг зогсоож, сүм чуулган цуглахгүй байгаа. Энэ үед радио сонсох боломжтой хүмүүст зориулан Радио хүндэтгэл мөргөлийн цагийг тусгайлан бэлтгэн хүргэж байна.