Дотоод жолоодлого

Итгэл гэдэг "Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн Түүний бүтээл мөн. Биднийг эдгээрийн дотор яваасай гэж Бурхан урьдаас бэлтгэсэн билээ" гэх үнэнийг хүлээн авах юм. Итгэл гэдэг бол бусад хүмүүсийн бидэнд болон өөрсөддөө юу хийдгийг хараад даган хийх ёстой бус харин энэ бол амьдралын маань зорилго юм шүү гэдэгт итгэх юм. Бид "харснаараа бус итгэлээрээ алхах" учиртай. Энэ хандлагыг амьдралдаа буй болгоход Бурхан "Хүүгийнхээ сүнсийг бидэнд илгээж" тэгснээр бид зөвхөн өөртөө таалагдах гэж оролдох бие даасан би гэдгээрээ бус харин Түүний хүү, охин шиг байхыг хүсдэг болж эхэлнэ! Аажимдаа бид харснаараа бус итгэлээрээ алхаж эхлэхэд, Бүтээгчээс ирэх сануулга дохиог анзаардаг болж, дотоод амьдралын шинэ ойлголттой болох болно.
Энэ тухай та Зохиогч Зохиогч Эрнест О’нэйлын Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.