2 ИОХАН

Нутгийн чуулган ба гишүүд гэсэн утгатай байж болох “сонгогдсон эзэгтэй буюу эгч ба хүүхдүүд” гэж 1,13-р эшлэлд гардаг энэхүү богино зурваст, бие биенээ хайрлах хийгээд хуурамч сургаалт багш нараас сэрэмжлэх тухай өгүүлжээ.