УРУУ ТАТЛАГЫН ХЭРЭГСЭЛ БҮҮ БОЛ

“Бид бусдыг уруу татаж гэм нүгэлд унаган бүдрүүлэх үедээ яг л диаволын хийдэг зүйлийг хийж байдаг”.

Бидний хувьд өөрийнхөө дотроос төрж буй Сатан уруу татлагыг ялан дийлэхэд маш хэцүү байдаг. Гэтэл хэн нэгэн хүн дэргэдээс биднийг маш хүчтэйгээр уруу татаж ятгаж эхлэх үед байдал бүр ч хэцүү болж ирдэг. Харин Библи бидэнд хэлэхдээ биднийг бусдыг уруу татан бүдрүүлдэг хүн байж болохгүй гэдгийг дахин дахин хатуу сануулсан байдаг. Ингээд хамтдаа Чарльз Стэнлийн ярианд анхаарлаа хандуулцгаая.