АМИА ХОРЛОХ НЬ ЯАГААД БУРУУ ВЭ?

“Ах дүү нар аа, Азид байхад бидэнд учирсан зовлонг, хүч чадлаасаа хэтэрсэн хүнд дарамтад байснаас амьд үлдэх горьдлого тасарсныг ч та нар эс мэдэхийг бид хүсэхгүй байна.” 2 Коринт 1:8