Бурханы агуу хүн МОСЕ: Мосе хоёр уулан дээр

Өнөөдөр бид “Бурханы агуу хүн: Мосе” цувралын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү дугаарыг Бурханы үг болох Библийн Гэтлэл номын 19-34-р бүлэг болон Тооллого номын 10-21-р бүлгээс сэдэвлэсэн юм. Ингээд хамтдаа “Мосе хоёр уулан дээр” хэмээх өнөөдрийн дугаарыг хүлээн авч сонсоцгооё.