Бурханы агуу хүн МОСЕ: Миний ард түмнийг явуул

Өнөөдөр бид “Бурханы агуу хүн: Мосе” цувралын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү дугаарыг Бурханы үг болох Библийн Гэтлэл номын 5-18-р бүлгээс сэдэвлэсэн юм. Еврейчүүдийг Бурханы Амласан газар луу аялан явах зуур Бурхан тэдэнд хүссэн бүхнийг нь өгөөгүй ч хэрэгцээтэй бүхнээр нь хангаж байсан юм. Египетийн захирагчид хандан “Миний ард түмнийг явуул” хэмээн хэрхэн хэлсэн тухайгаа энэ цагт Мосе бидэнд өгүүлэх болно. Хамтдаа хүлээн авч сонсоцгооё.