Шүүгчид 17-21

Тэр үед Израильд хаан байгаагүй тул хүн бүр өөрийн нүдэнд зөв хэмээн үзсэнээ үйлдэж байлаа.

Шүүгчдийн бүхий л үеийн туршид израильчууд Бурханы өөрсдөд нь зориулсан жишгийг үл тоомсорлож, өөрсдийнхөө зөв гэж шийдсэнээ хийж байсан гэдгийг онцлон хэлсэн үгээр Шүүгчид ном төгсөж байна. Өнөөгийн төрийн тэргүүнүүд Шүүгчид номыг сайн судалж, улс орныхоо ирээдүйн төлөөх мэргэн ухааныг Бурханаас авах хэрэгтэй гэж би боддог. Бид Шүүгчид номоос түүхийн философийг харсан. Түүхийн тойрог эргэлдсэн хэвээрээ байгаа. Яг үнэнийг хэлэхэд энэнд л миний сэтгэл зовдог. Учир нь юу ч өөрчлөгдөж сайжраагүй байна. Яг одоо бид улс төрийн эмх замбараагүй байдал дунд байна. Тиймээс улс орныг минь Бурхан өршөөг!Бусад дугаар