Удиртгал

Энэхүү 10 цуврал Удиртгал хичээл нь танд Библийг хэрхэн зөв ойлгож судлах, Библийг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх, мөн Библи судлалын аргачлалыг зааж хуваалцаж байгаа тул танд цэгцтэй мэдлэг, Библиэр дамжуулан Бурханы Эзэний зүрх сэтгэл мөн чанарыг гүнзгий таньж мэдэхэд дэм болно гэдэгт найдаж байна. Түүнчлэн хичээлийн үеэр Монголын пастор, теологийн судлаачидтай ярилцсан учир (уншигч) сонсогч танд илүү сонирхолтой байх болов уу.