Христитгэлт уран бүтээлч хүн

Хриситгэлт хүмүүсийн амьдрал, итгэлийн хэм хэмжүүр ямар байдаг, ялангуяа уран бүтээлч хүний ажилд нь нөлөөлдөг хүчин зүйл юу болох талаар "Harp Worship" магтаалын багийн удирдагч, "Дуу 151" монгол магтаалыг дэмжигч үйлчлэлийн багийн гишүүн Одонхүүгийн ЭНХМАНЛАЙ-тай ярилцлаа.