Дотроосоо амьдар

Биднийг юу бүрэн дүүрэн сэтгэл хангалуун болгох вэ гэдгийг тэр мэддэг болохоор хамгийн сайныг Тэр бидэнд зориулан бэлдсэн. Тийм болохоор Тэр биднийг Хүүгийнхээ дотор, мөн Хүүгээ бидний дотор тавьжээ. Энэ дэлхийд Түүний биднээр дамжуулан хийх зүйлсийг хийх аваас бид хамтдаа Бурхан руу улам ойртох юм! Та гудамж талбай цэвэрлэж шүүрддэг байна уу эсвэл хаан байна уу, баян эсвэл ядуу, боловсролтой эсвэл боловсролгүй, эсвэл Англи эсвэл Этиоп хүн байна уу гэдэг чинь огт хамаагүй. Энэ бол танд зориулагдсан. Танд зориулагдсан онцгой амьдрал агаад  дэлхийг бүтээсэн Бүтээгчийн Хүүгээр та амьдрах юм. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.