БУРХАН, ТА ҮҮНИЙГ ХУРДЛУУЛЖ БОЛОХГҮЙ ЮМУУ?

“... Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм.” Филиппой 4:11