БУРХАНД АЛДРЫГ ӨРГӨ

Тиймээс та нар идсэн ч, уусан ч, юу ч хийсэн Бурханы алдрын төлөө бүхнийг хий.” 1 Коринт 10:31