АЗ ЖАРГАЛ БОЛ ОЮУН САНААНЫ ТӨЛӨВ

“Гэвч Тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ.” Иов 23:10