ШАСТИРЫН ДЭД

Шастирын дээд номын төгсгөл үйл явдал буюу Соломон хаанчилснаас эхлээд насан эцэслэсэн хүртэлх түүхээр энэ ном эхэлдэг. Улмаар Соломон хааны хүү, залгамжлагч Рехобоамын эсрэг Иеробоамаар толгойлуулсан бослогыг хойд овгууд өдүүлсэн үйл явдлаас хойш МЭӨ 586 онд Иерусалим хот сүйрсэн хүртэлх түүхийг өгүүлдэг юм.