Папайя модны гэнэтийн бэлэг

Бурхан папайя модыг үр нь боловсорч гүйцэхээс өмнө амьтдад идүүлэхгүй хамгаалах тогтолцоог бий болгож өгсөн. Энэ модны жимс нь хорт хавдарын эсрэг шинэ эм бүтээх мөн аюулгүй, үр дүнтэй шавж устгах бодис гаргаж ирэх боломжийг өгчээ. Сүү өндөгний холимог зуурмаг мэт амт бүхий жимстэй уг мод нь Америкийн зүүн эрэгт түгээмэл ургадаг.