Өөр өөр арьсны өнгө

“Бурхан газрын цээжээр амьдруулахаар нэгнээс хүмүүн төрөлхтний үндэстэн бүрийг бүтээж, товлосон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хил хязгаарыг тогтоосон нь” хэмэн нэн эртний судар ном Библид бичсэн байдаг. Хэрэв хүн төрөлхтөн Адам, Ноа болон түүний үр удмаас гаралтай юм бол яаж ийм өөр өөр арьсны өнгөтэй болсон юм бол?