Олон сая долларын үнэтэй

Үр тогтоох мөчөөс эхлээд Тэрээр нялх хүүхдийн төлөө хувьчилсан халамжаа үзүүлдэг. Хэвлийдээ бүрэлдсэн урагийн төлөө санаа тавьдаг нь тэр хүний амьдралын төлөвлөгөө болон өргөждөг юм. Ийм учраас Бурхан төрөөгүй нялхасыг үр хөндүүлэн хөнөөхийг хүний амийг авч байгаа гэж үздэг. Гэтэл заримдаа мэдээллийг хэтэрхий энгийн болгосон байдаг. Энэ нь бусдыг төөрөгдүүлэх үр дагавартай. Мэддэг хэр нь бид алдаа амьдралдаа алдах тохиолдол олон. Тэгэхээр хүний бие махбодь хоёрхон долларын үнэ хүрэх химийн нэгдлээс тогтдог тухай бид өмнө нь сонсож байсан. Гэвч энэ тодорхойлолт хүний биемахбодь дотор үнэхээр юу байдгийг хэлж чадахгүй.