ГАНЦААРДАЛ

Байгаа юмандаа сэтгэл хангалуун байж, амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь Тэр Өөрөө ‘Би чамайг хэзээ ч орхихгүй мөн чамайг хаяхгүй’ гэж айлдсан.” Еврей 13:5