БУРХАНЫ ҮГИЙН ЭРХ МЭДЭЛ 1

“Харагтун, ЭЗЭНий үг түүнд ирж...” Эхлэл 15:4