Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
30 Тоглуулсан
Езекиел 1:1-4 Length: Unknown Play From album: Езекиел 1:1-4

ЕЗЕКИЕЛ 1:1-4

10

ЕЗЕКИЕЛ 12 Oct, 2017

Өнөөдрөөс эхлэн бид Хуучин гэрээний их эш үзүүлэгчдийн нэг бол Езекиелийн бичсэн Езекиел номыг үзэж эхлэх болно. Энэхүү номын тухай үзэж эхлэхээсээ өмнө Езекиел гэж чухам ямар хүн байсан тухай товчхон үзье гэж бодож байна. Езекиел уг нь тахилч хүн байсан. Гэхдээ Иехоиахин хааны хаанчлалын үед Вавилон руу цөллөгт явсан учраас Езекиел тахилчийн үйлчлэлээ хийх боломжгүй байсан. Езекиелийн цөллөгт явах үед Иудаг хаанчилж байсан Иехоиахин бол Иехоиаким хааны дараа Иудагийн хаан болсон хаан.

ХУУЧИН ГЭРЭЭ

by