Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
8 Тоглуулсан
Мэргэн зөвлөмж 228 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 228

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨНӨӨ ЦАГТ ӨСВӨР ҮЕИЙХЭНД ЧУХАЛ ГЭХ ЗҮЙЛС

00

“Та нар түүнийг хөвгүүддээ зааж, гэртээ сууж байхдаа ч, замд явж байхдаа ч, хэвтэхдээ ч, босохдоо ч түүний тухай ярьж бай.” Дэд хууль 11:19

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by